Digitalizacja projektów

Digitalizacja

Zastanawiasz się, w jakiej formie przesłać nam projekt ubrań, jak przekazać nam swój pomysł na linię odzieżowych produktów, którą chcesz stworzyć? Możesz udostępnić nam zdigitalizowany projekt, jeżeli jednak takiego nie posiadasz, nasz zespół weźmie sprawy w swoje ręce.

Wystarczy, że wyślesz swój prototyp — rysunek, szkic lub np. fotografię — albo tradycyjny szablon krawiecki, a nasi projektanci otrzymany materiał wprowadzą do specjalistycznego programu komputerowego. Uwzględniając przewidziane parametry projektu oraz zachowując kształty i elementy prototypu, stworzą digitalny obraz. Pozwoli on na dalsze modelowanie i dostosowywanie wzorca oraz na poddanie projektu procesowi stopniowania — tworzenia dodatkowych rozmiarów. Dzięki digitalnej formie możliwe będzie wprowadzanie zmian w wielkości odzieży przy zachowaniu kształtu pierwotnego projektu. Dzięki precyzyjnym wyliczeniom niezależnie od rozmiaru Twoja odzież będzie się świetnie układać.

Efektem naszych prac będą finalnie układy krojów zarchiwizowane w formie elektronicznej. Przygotowywane cyfrowo szablony odzieżowe pozwolą Ci wygodnie je przechowywać i w razie potrzeby ponownie wdrożyć do produkcji. Elektroniczny wzór umożliwia również łatwe nanoszenie  poprawek, wprowadzanie zmian oraz dokonywanie korekt, a także precyzyjne stopniowanie krojów. W razie chęci ponownego wykorzystania wzorca, np. jako podstawy nowej linii produktów, dzięki digitalnym szablonom szybkie przekształcenie lub przemodelowanie projektu nie będzie skomplikowane.