Dotacja na kapitał obrotowy

Udział w Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój” zapewnił spółce HFT71 dotację na kapitał obrotowy.

Opis projektu: Spółka otrzymała wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wskutek epidemii COVID-19.

Cel projektu:  niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu: 246 450,51PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 246 450,51PLN